Heerlijk spinazie pasta recept - Booshappen.nl (2023)

Privacyverklaring

14. lijstopada 2022.r

Uw privacy behoort toe aan C.I.V. Superunie BA is erg belangrijk. Daarom houden wij ons aan relevante privacywet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Dit betekent dat wij:

• Voordat we in deze privacyverklaring beginnen met het verwerken van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u duidelijk ons ​​doel te vermelden.
• Bewaar zo min mogelijk persoonlijke gegevens, alleen wat we nodig hebben.
• Als toestemming vereist is, vraag dan uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Neem de nodige beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze verplichtingen leggen wij ook op aan entiteiten die voor ons persoonsgegevens verwerken.
• Respecteer uw rechten, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze altijd correct gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op www.booschappen.nl doen met de informatie die we over jou krijgen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u weten, kunt u contact opnemen met C.I.V. Superunie B.A. De contactgegevens staan ​​onderaan het Privacy Statement.

Contactlijst
U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen om ons vragen of verzoeken te stellen. U kunt ons ook op elk moment feedback geven. Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden of u bijvoorbeeld een aanbieding te kunnen doen. U kunt ons vragen stellen of verzoeken versturen via het contactformulier.

Hiervoor gebruiken we uw:
• e-mailadres
• Zwanger
• En alle informatie die u zelf in de berichttekst heeft ingevoerd.

Om uw vragen te beantwoorden, verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Deze informatie wordt maximaal drie maanden bewaard vanaf de datum waarop we vaststellen dat u tevreden bent met ons antwoord. Op deze manier kunnen we gemakkelijk informatie verkrijgen als we die nodig hebben.

aankondiging
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief.

Hiervoor gebruiken we uw:
• e-mailadres

Wekelijkse receptinspiratie lees je hier. U kunt dit abonnement op elk moment opzeggen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. U kunt ook via uw account verzenden.

We hebben deze nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming aan de abonneelijst toegevoegd. Deze gegevens worden bewaard zolang je bent aangemeld voor onze nieuwsbrief en maximaal drie maanden nadat je je hebt afgemeld. Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de mailserviceprovider Mailchimp. Voor meer informatie, zie de Privacyverklaring van Mailchimp.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Wanneer u zich uitschrijft, slaan wij uw gegevens op onze zwarte lijst op zodat u geen e-mails meer van ons ontvangt.

legpuzzel
Met Puzzles kun je meedoen aan puzzels die we minimaal één keer per maand in het magazine publiceren. Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen in verband met de prijs.

Hiervoor gebruiken we uw:
• Zwanger
• e-mailadres
• telefoon nummer

We gebruiken deze informatie om contact met u op te nemen om prijzen uit te reiken. Dit doen wij op basis van uw toestemming. We bewaren deze informatie totdat de awards worden uitgereikt en gedurende drie maanden nadat de awards zijn gesloten.

uw gebruikersaccount
Sommige delen van onze website vereisen voorafgaande registratie. U moet dan uw gegevens invoeren en een gebruikersnaam kiezen. Hiermee maken we een account aan, zodat je kunt inloggen met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord.

Hiervoor gebruiken we uw:
• Zwanger
• e-mailadres

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Hiermee krijgt u toegang tot uw eigen winkelpagina. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze diensten, producten en aanbiedingen. We bewaren deze gegevens tot zes maanden nadat je je account hebt opgezegd.

Wij slaan deze informatie op zodat u deze niet opnieuw hoeft in te vullen en om het voor ons gemakkelijker te maken om indien nodig contact met u op te nemen op de website. U kunt uw accountgegevens op elk moment wijzigen.

U kunt zich ook aanmelden met uw Facebook-account. In dit geval kunnen we naast de bovenstaande gegevens ook andere gegevens van uw Facebook-account verwerken, maar dit is afhankelijk van de privacy-instellingen van uw Facebook-account en het privacybeleid van Facebook.

Individuele tips voor recepten ("kookprofielen")
U kunt op onze website een persoonlijk culinair profiel aanmaken om persoonlijk advies te krijgen over de recepten die wij op de website aanbieden. Dit advies kan op twee manieren worden gegeven. U kunt een persoonlijke suggestie doen via de suggestiekaart op boodschappen.nl of we sturen u een weekmenu per e-mail. Gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van kookprofielen die u maakt, beoordelingen die zijn toegewezen aan recepten die u gebruikt en recepten die u opslaat.

Om dit te doen, gebruiken we alle informatie die we over u verzamelen, inclusief uw;

• Account Informatie
• Kookprofielinformatie
• Receptwaardering
• Opgeslagen recepten

Deze gegevens hebben wij nodig om uw culinair profiel samen te stellen en u persoonlijk advies te kunnen geven. Zo krijgt u persoonlijk advies op basis van uw voorkeuren. Dit doen wij op basis van uw toestemming. We bewaren deze gegevens tot drie maanden nadat je je kookprofiel hebt opgezegd.

Daarnaast ontvang je door het invullen van deze gegevens ook een gepersonaliseerd weekmenu via e-mail op basis van jouw voorkeuren. Nadat u uw account heeft opgezegd, bewaren wij deze gegevens nog drie maanden.

Ograssi
Op onze website worden algemene advertenties getoond. We slaan geen persoonlijke informatie op, dus we weten niet of je het leuk vindt of niet. Daarnaast kan deze website ook persoonlijke advertenties tonen als u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. We baseren deze persoonlijke advertenties op alle gegevens die we over u hebben, waaronder mogelijk uw cookievoorkeuren en uw kookprofiel, dus verwerken we persoonsgegevens voor dit doel.

gedeeld met derden
In geen geval geven wij uw persoonsgegevens door aan andere bedrijven of instellingen dan de in dit document genoemde partners, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld in geval van een strafbaar feit).

Op onze website staan ​​social media buttons. Deze knoppen leiden je door naar social media platformen. Knoppen werken prima dankzij codefragmenten van sociale netwerken. Wil je weten hoe social media platformen omgaan met jouw persoonsgegevens, lees dan hun privacyverklaringen.
WhatsApp (privacybeleid)
Facebook (privacybeleid)
YouTube (privacybeleid)
Instagram (privacybeleid)
Pinterest (privacybeleid)

biscuit
Onze website maakt gebruik van onze cookies of cookies van derden. Cookies zijn kleine bestandjes waarin we informatie kunnen opslaan zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Maar het laat ons ook zien dat je ons weer bezoekt.

U kunt in uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet naar behoren. Onze website maakt gebruik van functionele cookies, tracking/marketing cookies en analytische cookies. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen we een bericht met uitleg over cookies. Voor zover wij hiertoe verplicht zijn, vragen wij uw toestemming voor het gebruik van cookies.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan ​​strikte regels over wat ze mogen houden. Wij staan ​​Google toe de verkregen analytics data te gebruiken voor andere Google diensten. Wij staan ​​niet toe dat Google IP-adressen anonimiseert.

Veiligheid
De beveiliging van persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging altijd aan en houden mogelijke problemen in de gaten.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Bij wijzigingen aan onze website moeten wij uiteraard ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op bovenstaande data en controleer regelmatig op nieuwe versies. We zullen ons best doen om wijzigingen individueel door te geven.

jou rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Zie hieronder voor contactgegevens.

U heeft de volgende rechten:

• begrijpen welke persoonsgegevens we bewaren en hoe we deze verwerken;
• Toegang tot nauwkeurige persoonlijke gegevens die we bewaren;
• foutcorrectie;
• verouderde persoonsgegevens verwijderen;
• toestemming intrekken;
• Bezwaar tegen bepaald gebruik.

Denk eraan om u altijd duidelijk te identificeren, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de gegevens van de verkeerde persoon niet worden gewijzigd of verwijderd. We zullen verzoeken binnen een maand uitvoeren, tenzij deze termijn wordt verlengd vanwege de complexiteit van het verzoek.

hoger beroep
Als je vindt dat we je niet genoeg helpen, heb je het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Dit heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u opmerkingen of vragen heeft over het privacybeleid van boodschappen.nl, kunt u contact met ons opnemen via het privacybeleid.

contactgegevens
CIV Superunie BA
Przemyslaw 22 B
4153 BW Beesid
info@superunie.nl
031345686666

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 03/22/2023

Views: 6248

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.